Kerkblad 'De Zandloper'


'De Zandloper' is het officiële orgaan van de Hervormde Gemeenten (PKN) te Dalen, Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo en de Gereformeerde Kerken van Aalden en Gees. Het blad verschijnt verschijnt maandelijks.

In dit blad vindt u van elke hierboven genoemde gemeente berichten over: kerkdiensten, geboorte, ziekte en overlijden, belangrijke mededelingen uit de kerkenraadsvergaderingen, activiteiten binnen de gemeente, aankondigingen en verslagen van gemeenteavonden enz.

De kosten van een abonnement zijn € 20,00 per jaar. Voor een abonnement kunt u zich wenden tot mevr. Pia Compagner - Binnendijk.
Zie: Namen en adressen

Eind 2019 was het aantal abonnementen voor Oosterhesselen: 160 exemplaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kerk 014 zomer no 250x375 q60