Educatie

 

Vorming & Toerusting   Ouderengespreksgroep    Cursus TVG

Vorming & Toerusting

Voor het komend seizoen is de Commissie Vorming & Toerusting er opnieuw in geslaagd u een boeiend en afwisselend programma aan te bieden.
Bij deze bijeenkomsten willen we elkaar ontmoeten, ons verdiepen in religieuze en cultureel-maatschappelijke zaken en van elkaar leren. Wij hopen hiermee ook aan te sluiten bij wensen en ideeën die ons aangereikt zijn.
Alle avonden beginnen we om 19.30 uur en we sluiten omstreeks 21.30 uur af.
Zie voor een uitgebreider verslag van het programma Het Groene Boekje.

Kerk zomer
 

Samenstelling commissie V&T:

Grietje Hogen Esch   (0524) 58 21 55
Anneke Vermaas  (0528) 35 10 61
Roelof Lanting    (0524) 58 23 03
Tineke Lehr  (0524) 58 19 79